1. Κέντημα: Ελένη Κασάσογλου ετών? 1882

1. The embroidery: Eleni Kasasoglou? 1882

2. Το ένδυμα

2. The outfit

© photo Ελένη Λύρα / Eleni Lyra