1. Εικόνες στην ύλη, 1983-1984
Αποτοιχισμένη επιφάνεια, πινέζα,
σχέδιο με μολύβι, μελάνι μαύρο, άσπρο, γαλάζιο.
169 x 46 εκ.
Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδος

1. Images through Matter, 1983-1984
Detached wall surface, thumbtack,
drawing with black, blue and white ink.
169 x 46 cm
Courtesy of the artist

2. Τέσσερα τούβλα (1968-69), επέμβαση με τρυπάνι
Επτά κεραμίδια (1970), επέμβαση με τροχό.
Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδος

2. Four bricks, (1968-69), drilling
Seven tiles, (1970), grinding.
Courtesy of the artist