1. Τέσσερις λεπτομέρειες του ίδιου θέματος / Επεισόδια στην ύλη, 1977
Ξύλο με λαδομπογιά, επέμβαση με μολύβι
23 x 17, 26 x 17, 22 x 17, 26 x 17 εκ.

1. Four details of the same theme / Episodes in Matter, 1977
Oil paint on wood, intervention with pencil
23 x 17, 26 x 17, 22 x 17, 26 x 17 cm

© photos Χαρά Βαλσαμίδου / Hara Valsamidou