1 ως 17. «Ρένα Παπασπύρου, Φωτοτυπίες απευθείας απ'την ύλη, 1980-1981», Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 26/5/2011 έως 18/9/2011 Φωτογραφία: ΕΜΣΤ
 

1 to 17. “Rena Papaspyrou, Photocopies straight out of matter, 1980-1981”, National Museum of Contemporary Art, 26/5/2011 until 18/9/2011 Photos: EMST