1 ως 15. Φωτοτυπίες 2011. Φωτοτυπημένα τεμάχια σοβά τοίχου, στα οποία έχουν γραφτεί αριθμοί τηλεφώνου. Επιχειρείται ένας διάλογος με τα υπάρχοντα γραμμένα τηλέφωνα που βρέθηκαν στο τοίχο του χώρου που επενέβη η καλλιτέχνης.
 

1 to 15. Photocopies 2011. Photocopied pieces of wall, on which telephone numbers are written. It is attempted the dialogue with the existing written telephone numbers on the wall that the artist intervened.
 


16 ως 23. Φωτοτυπίες 1980. Οι φωτοτυπίες έγιναν απ’ ευθείας από τις ύλες. Σε αυτή την έκθεση παρουσιάζονται σχεδόν στο σύνολό τους (252 στοιχεία).
 

16 to 23. Photocopies 1980. The photocopies were made directly from the matters. In this exhibition, almost all of them are presented (252 elements).