1 ως 29. Η εγκατάσταση στο χώρο του Μετρό Χαλανδρίου, στην αποβάθρα Φωτογραφίες: Δημήτρης Καλαποδάς
1 to 29. The installation in the dock of metro station at Chalandri Photos: Dimitris Kalapodas

30 ως 34,36,38. Η κατασκευή
30 to 34,36,38. The construction

35. Η κατασκευή, Ρένα Παπασπύρου, Κώστας Βαρώτσος, Γαβρίλος Μιχάλης
35. The construction, Rena Papaspyrou, Costas Varotsos, Gavrilos Michalis

37. Η κατασκευή, Γεώργιος Ιερομνήμων, αρχιτέκτονας, υπεύθυνος των εικαστικών εγκατάστασεων στους χώρους της Αττικό Μετρό
37. The construction, George Ieromnimon, architect, supervisor of the art-installations in Attico Metro

39 ως 52. Η προετοιμασία
39 to 52. The preparation

40. Η προετοιμασία Ρένα Παπασπύρου και Γαβρίλος Μιχάλης, μελετώντας στον χώρο της αποβάθρας
40. The preparation Rena Papaspyrou and Gavrilos Michalis examining the dock for the installation

41. Η προετοιμασία, Ρένα Παπασπύρου, Διοχάντη, Μαρία Μανέτα, κατά τη μελέτη του σχεδιασμού του έργου , στα γραφεία της ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ
41. The preparation, Rena Papaspyrou, Diohandi, Maria Maneta, working on the installation digitally, at the offices of MICHALIS GAVRIIL & CO LTD

42 ως 49. Η προετοιμασία Ρένα Παπασπύρου προετοιμάζει το έργο στο εργαστήριο της ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ
42 to 49. The preparation Rena Papaspyrou working in the workshop of MICHALIS GAVRIIL & CO LTD

50 ως 52. Η προετοιμασία Ηλεκτρονική, τρισδιάτατη φωτορεαλιστική μελέτη του έργου με την τεχνική υποστήριξη της Μαρία Μανέτα
50 to 52. The preparation Digital, 3D, photorealistic view of the installation with the technical support of Maria Maneta

53 εως 57. Φανταστικές εκδοχές της εγκατάστασης
53 to 57. Fantastic versions of the installation