1. Στον χώρο αποτοίχισης, Μελίσσια Αττικής, Ιούλιος 1986. Φωτογραφίες: Κατερίνα Βαρδάκα
Detaching the walls, Melissia, Attica, July 1986. Photos: Katerina Vardaka

2 ως 6. Σχέδια για τα έργα Baalbeks
2 to 6. Drawings for Baalbeks

7. Baalbeks I (Εικόνες στην Ύλη), 1986-1988. Αποτοιχισμένη επιφάνεια, προσθήκη με φριγκοπόρ, πανί, χρώμα. 239x236 εκ.
Baalbeks I (Images through Matter), 1986-1988 Detached wall surface, extension with polystyrene, canvas, color. 239x236 cm

8. Baalbeks I (Εικόνες στην Ύλη), 1986-1988. Αποτοιχισμένη επιφάνεια, προσθήκη με φριγκοπόρ, πανί, χρώμα. 250x228 εκ.
Baalbeks I (Images through Matter), 1986-1988. Detached wall surface, extension with polystirene, canvas, color. 250x228 cm

9. Baalbeks (Εικόνες στην Ύλη), 1986-1988. Αποτοιχισμένη επιφάνεια, προσθήκη με φριγκοπόρ, πανί, χρώμα. 187x170 εκ.(Συλλογή Ν. Τζουβελέκη - Ν. Μιχαλοδημητράκη).
Baalbeks (Images through Matter), 1986-1988. Detached wall surface, extension with polystirene, canvas, color. 187x170 cm. (N. Tzouveleki - N. Michalodimitraki collection)

10. Baalbeks III (Εικόνες στην Ύλη), 1986-1988. Αποτοιχισμένη επιφάνεια, προσθήκη με φριγκοπόρ, πανί, χρώμα. 210x219 εκ.(Συλλογή M. Γαβρήλος).
Baalbeks III (Images through Matter), 1986-1988. Detached wall surface, extension with polystirene, canvas, color. 210x219 cm. (M. Gavrilos collection)

11. Baalbeks II (Εικόνες στην Ύλη), 1986. Αποτοιχισμένη επιφάνεια, προσθήκη με φριγκοπόρ, πανί, χρώμα. 208x202 εκ.
11. Baalbeks II (Images through Matter), 1986. Detached wall surface, extension with polystirene, canvas, color. 208x202 cm

12. Η πρώτη παρουσίαση των Baalbeks στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, Αθήνα, 1988 (επιμέλεια έκθεσης και πρόλογος καταλόγου Αλ. Ξύδης)
12. The first presentation of Baalbeks in Ileana Tounta Contemporary Art Center, Athens, 1988 (curating of the exhibition and prologing of the catalogue Al. Xidis)