1. Εικόνες στην Ύλη, 1983. Αποτοιχισμένες επιφάνειες, λαμαρίνα, σχέδιο με μολύβι, σινική μελάνη, 298x238 εκ. και 275x225 εκ. Εγκατάσταση στην Πύλη Αμμοχώστου, Λευκωσία, Κυπρος.
Images through Matter, 1983. Detached wall surfaces, metal sheet, drawing with pencil, ink, 298x238 cm and 275x225 cm. Installation at the Famagusta Gate, Nicosia, Cyprus.

2 ως 5. Σχέδια για Ουρανό και Γη
2 to 5. Drawings for Sky and Earth

6. Ουρανός και Γη (Εικόνες στην Ύλη), 1983 Αποτοιχισμένες επιφάνειες, σχέδιο με μολύβι, 256x54 εκ. (Ιδιωτική συλλογή)
Sky and Earth (Images through Matter), 1983 Detached wall surfaces, pencil drawing, 256x54 cm (Private collection)

7. Ουρανός και Γη (Εικόνες στην Ύλη), 1983 (λεπτομερεια, η Γη) Αποτοιχισμένη επιφάνεια, σχέδιο με μολύβι, 256x54 εκ. (Ιδιωτική συλλογή)
Sky and Earth (Images through Matter), 1983 (detail, the Earth) Detached wall surface, pencil drawing, 256x54 cm (Private collection)

8. Ουρανός και Γη (Εικόνες στην Ύλη), 1983 Αποτοιχισμένη επιφάνεια, σχέδιο με μολύβι, 138x77 εκ.
Sky and Earth (Images through Matter), 1983 Detached wall surface, pencil drawing, 138x77 cm