1. Εικόνα στην Ύλη, 1982-1983 Αποτοιχισμένη επιφάνεια, σχέδιο με μολύβι, 150x102 εκ.
Image through Matter, 1982-1983 Detached wall surface, pencil drawing, 150x102 cm

2. Εικόνα στην Ύλη, 1983 Αποτοιχισμένη επιφάνεια, σχέδιο με μολύβι, 66,5x67,5 εκ. (Ιδιωτική συλλογή)
Image through Matter, 1983 Detached wall surface, pencil drawing, 66,5x67,5 cm (Private collection)

3. Εικόνα στην Ύλη, 1983 Αποτοιχισμένη επιφάνεια, σχέδιο με μολύβι, 83x26 εκ. (Ιδιωτική συλλογή)
Image through Matter, 1983 Detached wall surface, pencil drawing, 83x26 cm (Private collection)

4. Εικόνα στην Ύλη, 1983 Αποτοιχισμένη επιφάνεια, σχέδιο με μολύβι, 83x25 εκ. (Ιδιωτική συλλογή)
Image through Matter, 1983 Detached wall surface, pencil drawing, 83x25 cm (Private collection)

5. Εικόνα στην Ύλη, 1981 Αποτοιχισμένη επιφάνεια, σχέδιο με μολύβι, 250x91 εκ. (Συλλογή Δάκη Ιωάννου)
Image through Matter, 1981 Detached wall surface, pencil drawing, 250x91 cm (Dakis Ioannou collection)

6. Εικόνα στην Ύλη, 1981 Αποτοιχισμένη επιφάνεια, σχέδιο με μολύβι,117x100 εκ. (Συλλογή Χρίστου Βαρδάκα)
Image through Matter, 1981 Detached wall surface, pencil drawing, 117x100 cm (Christos Vardakas collection)

7.Εικόνα στην Ύλη, 1982 Ξύλα, αποτοιχισμένη επιφάνεια 220x180 εκ.
Image through Matter, 1982 Wood, detached wall surfaces 220x180 cm

8. Εικόνα στην Ύλη, 1982 Ξύλo, σχέδιο με μολύβι 100x100 εκ.
Image through Matter, 1982 Wood, pencil drawing 100x100 cm

9.
9.

10.
10.