1. Γεωγραφία (Εικόνες στην Ύλη), 1981. Λαμαρίνα με ίχνη τσιμέντου, επέμβαση με μολύβι, 270x100 εκ.
Geography (Images through Matter), 1981. Metal sheet with traces of cement, intervention with pencil, 270x100 cm

2. Γεωγραφία (Εικόνες στην Ύλη), 1981. Αποτοιχισµένη επιφάνεια, σχέδιο µε µολύβι, 213x94 εκ.
Geography (Images through Matter), 1981. Detached wall surface, pencil drawing 213x94 cm

3 ως 6. Γεωγραφίες (Εικόνες στην Ύλη), 1981. Αποτοιχισμένες επιφάνειες, σχέδιο με μολύβι.
3 to 6. Geographies (Images through Matter), 1981. Detached wall surfaces, pencil drawing 17x6,9 cm , 19,7x16 cm, 10x7 cm, 14x16 cm