1. Μεγάλο Δειγματολόγιο από το Τοπίο της πόλης, 1980 Ξύλο, αποτοιχισμένη επιφάνεια, λαμαρίνα, πλαστικό ύφασμα, επέμβαση με κάρβουνο, 700x200 εκ. Φωτογραφία: Γιάννης Μίχας
Large sample from the Urban Landscape, 1980 Wood, detached wall surface, metal sheet, plastic, intervention with charcoal, 700x200 cm Photo: Yannis Michas

2. Μικρό Δειγματολόγιο από το Τοπίο της πόλης, 1979 Μέταλλο 99x99 εκ.
Small sample from the Urban Landscape, 1979 Metal 99x99 cm

3.Μικρό Δειγματολόγιο από το Τοπίο της πόλης, 1979 Χαρτί 99x99 εκ.
Small sample from the Urban Landscape, 1979 Paper 99x99 cm

4.Επεισόδια στην Ύλη, 1980 Ανοδιομένο αλουμίνιο, επέμβαση με μολύβι, 95x93 εκ.
Episodes in Matter, 1980 Anodized aluminium sheet, intervention with pencil, 95x93 cm

5. Επεισόδια στην Ύλη, 1980-1981 Αποτοιχισμένη επιφάνεια, ανοδιομένο αλουμίνιο, επέμβαση με μολύβι, 116x100, 116x76,5 εκ.
Episodes in Matter, 1980-1981 Detached wall surface ,anodized aluminium sheet, intervention with pencil, 116x100, 116x76,5 cm