1. Πρόσκληση
1. Invitation

2. Τοπογραφικό σκαρίφημα της δράσης
2. Topographic plan of the performance

3 ως 23. «Στίλπωνος 7» (Επεισόδια στην Ύλη), 1979. Οι διαδοχικές φάσεις της αποτοίχισης στην οδό Στίλπωνος, στο Παγκράτι. Φωτογραφίες: Γιάννης Μίχας
3 to 23. “Stilponos 7” (Episodes in Matter), 1979. Successive phases of the detachment of the large pieces of wall plaster at Stilponos St., Pangrati, Athens. Photos: Yiannis Michas

23-. Δράση/αποτοίχιση παρουσία του κοινού στην οδό Στίλπωνος, το βράδυ των εγκαινίων, πίσω από τη Ρένα ο Γρηγόρης Σεμιτέκολο. Φωτογραφίες: Μάνος Παυλίδης
23-. The action of the detachment of a wall surface on Stilponos str., with the presence of the public, during the night of the opening, behind Rena, Gregory Semitekolo. Photos: Manos Pavlidis

27. Το στοιχείο που αποτοιχίστηκε και αναρτήθηκε στην Αίθουσα Τέχνης Δεσμό. Φωτογραφία: Δημήτρης Καλαποδάς
27. The element of the wall that was detached and exhibited in Desmos gallery. Photos: Dimitris Kalapodas

28 ως 33. Αποτοιχισμένα στοιχεία από την πρόσοψη του σπιτιού της οδού Στίλπωνος, που εκτέθηκαν στον ίδιο χώρο. Φωτογραφία: Δημήτρης Καλαποδάς
28 to 33. Detached wall elements from the facade of the house at Stilponos str., that were exhibited in the same space. Photos: Dimitris Kalapodas

34 ως 37. Επέμβαση με μολύβι In situ στον τοίχο της Αίθουσας Τέχνης Δεσμός. Φωτογραφία: Δημήτρης Καλαποδάς
34 to 37. Drawing with pencil In situ on the wall of Desmos Gallery. Photo: Dimitris Kalapodas

38 ως 41. Η τρίτη εναλλακτική επέμβαση, Αίθουσα Τέχνης Δεσμός. Φωτογραφία: Δημήτρης Καλαποδάς
38 to 41. The third alternative intervention, Desmos Gallery. Photo: Dimitris Kalapodas

42 ως 46. Συζήτηση και προβολή στοιχείων της δράσης κατά την διάρκεια της έκθεσης, Αίθουσας Τέχνης Δεσμός. Φωτογραφίες: Μάνος Παυλίδης
42 to 46. Discussion and video projection of the detached wall elements during the action and during the exhibition, Desmos Gallery. Photos: Manos Pavlidis

47 ως 49. Επανέκθεση των αποτοιχισμένων στοιχείων της δράσης στην οδό Στίλπωνος, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
47 to 49. Exhibition of the detached elements from the action at Stilponos, at the National Museum of Contemporary Art

24. Δράση/αποτοίχιση παρουσία του κοινού στην οδό Στίλπωνος, το βράδυ των εγκαινίων, στο βάθος αριστερά, ο γλύπτης Θόδωρος. Φωτογραφίες: Μάνος Παυλίδης
24. The action of the detachment of a wall surface on Stilponos str., with the presence of the public, on the left, artist Thodoros. Photos: Manos Pavlidis

40. Συζήτηση και προβολή στοιχείων της δράσης κατά την διάρκεια της έκθεσης στην αίθουσας τέχνης Δεσμός, αριστερά η Μπία Ντάβου, δεξιά η Έπη Πρωτονοταρίου. Φωτογραφίες: Μάνος Παυλίδης
40. Discussion and video projection of the detached wall elements during the action and during the exhibition, Desmos Gallery, on the left Bia Davou, on the right Epi Protonotariou. Photos: Manos Pavlidis

41. Συζήτηση και προβολή στοιχείων της δράσης κατά την διάρκεια της έκθεσης στην αίθουσας τέχνης Δεσμός, αριστερά o Αλ. Ιόλας. Φωτογραφίες: Μάνος Παυλίδης
41. Discussion and video projection of the detached wall elements during the action and during the exhibition, Desmos Gallery, on the left Al. Iolas. Photos: Manos Pavlidis

42. Συζήτηση και προβολή στοιχείων της δράσης κατά την διάρκεια της έκθεσης στην αίθουσας τέχνης Δεσμός, εμπρός N. Γκόλαντα, Μαρία Κοτζαμάνη, στο βάθος Γιάννης Μίχας, Ειρήνη Απέργη και Εμ. Μαυρομμάτης. Φωτογραφίες: Μάνος Παυλίδης
42. Discussion and video projection of the detached wall elements during the action and during the exhibition, Desmos Gallery, on the front N. Golada, Maria Kotzamani, at the back Yiannis Michas, Irene Apergi and Em. Mavrommatis. Photos: Manos Pavlidis

43. Συζήτηση και προβολή στοιχείων της δράσης κατά την διάρκεια της έκθεσης στην αίθουσας τέχνης Δεσμός, αριστερά στο βάθος η Έπη Πρωτονοταρίου, καθιστοί, Παντελής Ξαγοράρης και Ρένα. Φωτογραφίες: Μάνος Παυλίδης
43. Discussion and video projection of the detached wall elements during the action and during the exhibition, Desmos Gallery, on the left and back Epi Protonotariou, sitten, Pantelis Xagoraris and Rena. Photos: Manos Pavlidis