1. Επεισόδια στην Ύλη, 1978 Επέμβαση στον τοίχο, κομμάτια ασφάλτου, αποτοιχισμένη επιφάνεια. Άποψη εγκατάστασης, Museo Civico, Μοντένα (Φώτογραφία: Διοχάντη)
Episodes in Matter, 1978 Installation view, Museo Civico, Modena (Photo: Diohandi)

2. Επεισόδια στην Ύλη, 1977 Αποτοιχισμένη επιφάνεια, επέμβαση με μολύβι, 60x145 εκ. (εκτέθηκε στο Museo Civico, Μοντένα)
Episodes in Matter, 1977 Detached wall surface, intervention with pencil, 60x145 cm (exhibited in Museo Civico, Modena)

3. Επεισόδια στην Ύλη, 1977 Αποτοιχισμένη επιφάνεια, επέμβαση με μολύβι, 60x150 εκ.(εκτέθηκε στο Museo Civico, Μοντένα)
Episodes in Matter, 1977 Detached wall surface, intervention with pencil, 60x150 cm

4. Επεισόδια στην Ύλη, 1978 Στιγμιότυπο της καλλιτέχνιδος κατά την επέμβαση στις πλάκες του δαπέδου, Magazzini del Sale, Βενετία, Φωτογραφία: Διοχάντη
Episodes in Matter, 1978 Snapshot of the visual artist during the intervention in floor slabs, Magazzini del Sale, Venice, Photo: Diohandi

5. Επεισόδια στην Ύλη, 1978 Επέμβαση με μολύβι στις πλάκες του δαπέδου και σε κομμάτια ασφάλτου, Magazzini del Sale, Βενετία, Φωτογραφία: Διοχάντη
Episodes in Matter, 1978 Intervention with pencil in floor slabs and pieces of asphalt, Magazzini del Sale, Venice, Photo: Diohandi

6. Επεισόδια στην Ύλη (λεπτομέρεια), 1978 Λαμαρίνα, επέμβαση με μολύβι, 200x100 εκ. Φωτογραφία: Δημήτρης Καλαποδάς
Episodes in Matter (detail), 1978 Iron sheet, intervention with pencil, 200x100 cm, Photo: Dimitris Kalapodas