1. Επεισόδια στην Ύλη, 1976 Ξύλο με λαδομπογιά, επέμβαση με μολύβι, 60x90 εκ. (Συλλογή Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης) (εκτέθηκε το 1977)
Episodes in Matter, 1976 Oil painted wood, intervention with pencil, 60x90 cm (National Museum of Contemporary Art collection) (exhibited on 1977)

2. Επεισόδια στην Ύλη, 1976 Ξύλο με λαδομπογιά, επέμβαση με μολύβι, 43x61 εκ. (εκτέθηκε το 1977)
Episodes in Matter, 1976 Oil painted wood, intervention with pencil, 43x61 cm (exhibited on 1977)

3. Επεισόδια στην Ύλη, 1977 Ξύλο και οξειδωμένο σίδερο, επέμβαση με κιμωλία 23x17,5 εκ. (Συλλογή Ορέστη Δουμάνη)
Episodes in Matter, 1977 Wood, oxidized iron, intervention with chalk 23x17,5 cm (Orestis Doumanis collection)

4. Επεισόδια στην Ύλη, 1977 Τέσσερις λεπτομέρειες του ίδιου θέματος. Ξύλο με λαδομπογιά, επέμβαση με μολύβι 23x17, 26x17, 22x17, 26x17 εκ. (Συλλογή Έπης Πρωτονοτάριου - Μάνου Παυλίδη)
Episodes in Matter, 1977 Four details of the same theme. Oil paint on wood, intervention with pencil, 23x17, 26x17, 22x17, 26x17 cm (Eppy Protonotariou - Manos Pavlidis collection)

5. Επεισόδια στην Ύλη, 1977 Προβολή σχήματος σε ξύλο με λαδομπογιά 17x22 εκ.
Episodes in Matter, 1977 Projection on oil paint on wood 17x22 cm

6. Επεισόδια στην Ύλη, 1977 Ξύλο, επέμβαση με μολύβι 17x22, 17,4x25, 28x16,7 εκ. (Ιδιωτική συλλογή)
Episodes in Matter, 1977 Wood, Intervention with pencil 17x22, 17,4x25, 28x16,7 cm (Private collection)

7. Επεισόδια στην Ύλη, 1977 Ξύλο, επέμβαση με μολύβι, 198x80 εκ. (Ιδιωτική συλλογή)
Episodes in Matter, 1977 Wood, intervention with pencil, 198x80 cm (Private collection)

8. Επεισόδια στην Ύλη, 1977 Ξύλο, επέμβαση με μολύβι, 198x80 εκ. (Συλλογή Κέντρου Σύγχρονης Εικαστικής Δημιουργίας, Ρέθυμνο)
Episodes in Matter, 1977 Wood, intervention with pencil, 198x80 cm ( Rethymno Center for Contemporary Art collection)

9. Επεισόδια στην Ύλη, 1977 Ξύλο, επέμβαση με μολύβι, 198x80 εκ. (Συλλογή Κέντρου Σύγχρονης Εικαστικής Δημιουργίας, Ρέθυμνο)
Episodes in Matter, 1977 Wood, intervention with pencil, 198x80 cm ( Rethymno Center for Contemporary Art collection)