1. Επεισόδια στην Ύλη, 1976 Λαµαρίνα, επέµβαση µε µολύβι 16x18 εκ.
Episodes in matter, 1976 Metal sheet, intervention with pencil 16x18 cm

2. Επεισόδια στην Ύλη, 1976 Λαμαρίνα, επέμβαση με μολύβι 25x20, 20x20 εκ.
Episodes in matter, 1976 Metal sheet, intervention with pencil 25x20, 20x20 cm

3. Επεισόδια στην Ύλη, 1976 Λαμαρίνα, επέμβαση με μολύβι 12x21, 12x17 εκ.
Episodes in matter, 1976 Metal sheet, intervention with pencil 12x21, 12x17 cm

4. Επεισόδια στην Ύλη, 1976 Λαμαρίνα, επέμβαση με μολύβι 60x23 εκ.
Episodes in matter, 1976 Metal sheet, intervention with pencil 60x23 cm

5. Επεισόδια στην Ύλη, 1976 Λαμαρίνα, επέμβαση με μολύβι 35x22 εκ.
Episodes in matter, 1976 Metal sheet, intervention with pencil 35x22 cm